Zápis do MŠ

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Jak své dítě do naší mateřské školy zapsat:

Potřebné dokumenty lze stáhnout přímo zde na webu:

Žádost o přijetí do MŠ 2020

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy – část, kterou vyplňuje dětský lékař o řádném očkování dítěte – je nezbytné mít potvrzeno praktickým lékařem !!!

Řádně vyplněné dokumenty doručíte ve dnech od 4.5 – 11.5. 2020 některým z těchto způsobů:

  1. emailem s elektronickým podpisem (nelze prostý email)
  2. datovou schránkou (r54ksdy)
  3. poštou na adresu školy
  4. vložením do schránky pracoviště Spořilovská 994 v obálce s nápisem ZÁPIS 2020
  5. osobním podáním pouze v nejnutnějším případě po předchozí telefonické domluvě (481 544 072)

Dokumenty k zápisu:

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy – část, kterou vyplňuje dětský lékař o řádném očkování dítěte – pro doložení této povinnosti, nemusíte v současné situaci navštěvovat  osobně praktického lékaře, ale vyplňte čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované a doložte kopii očkovacího průkazu.

Čestné prohlášení k očkování

Kopie rodného listu dítěte

Trvalý pobyt v Jilemnici ověří ředitelka školy podle seznamu, který ji poskytne zřizovatel. Pokud v něm dítě nebude, bude zákonný zástupce vyzván k doložení dokladů o trvalém pobytu v Jilemnici nebo v některé z přilehlých obcí (viz kritéria) Kriteria přijímání dětí 2020-21

 

» Přijatým dětem bude současně s rozhodnutím o přijetí sdělen termín informativní schůzky na MŠ Zámecká, která se zpravidla koná v průběhu června (! vzhledem k současné situaci může dojít ke změně !). Na této schůzce rodiče dostanou potřebné informace k nástupu jejich dítěte do MŠ a tiskopisy k vyplnění, které jsou potřebné dodat s nástupem dítěte do MŠ (Evidenční list, Přihláška ke stravování, Zmocnění o vyzvedávání dítěte z MŠ).