Poprvé do MŠ

Do MŠ potřebujete:

 • přezůvky do třídy
 • oblečení NA VEN, oblečení DO TŘÍDY
 • náhradní oblečení (komplet – spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky)
 • pyžamo (pokud bude spinkat – měníme 1x za týden)
 • veškeré věci doporučujeme podepsat, zamezíte tak záměnám
 • Prstové rukavice na podzim a v zimě dávejte vašemu dítěti pouze v případě, že si je umí obléknout samo!
 • Ukažte dětem jejich značku a místečko v šatně.
 • Kromĕ zimního období si dĕti nosí vlastní lahev na pití a batůžek

 

Omlouvání v době nepřítomnosti:

 • telefonicky na čísle 481 541 582
 • nutné nahlásit nepřítomnost do 7hod. , poté je dítě počítané jako přítomné.
 • Do MŠ by mĕlo být dítě zcela zdravé, učitelky dbají o zdraví všech dětí, a proto nepřijímáme do MŠ děti s nachlazením či jiným infekčním onemocněním.
 • Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte.
 • Při nástupu dítěte po nemoci rodiče přinesou potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé, nebo vyplní příslušný formulář dostupný v MŠ
 • Příchod dětí po 8hod. nahlaste předem ve třídě s ohledem na stravování.
 • Bude – li Vaše dítě chodit domů stále po obědě, nahlaste první den v měsíci.
 • Rodič je povinen dovést své dítě až do šatny, za jeho chování v šatně nenese učitelka odpovědnost. Zkontrolujte si, zda jde po převléknutí do třídy.

 

Odchod domů:

 • Po obědě mohou děti odejít od 12:30 do 13:00hod. , dřívější odchod nahlaste předem.
 • Odpoledne se děti rozcházejí od 14:30 do 16:30hod.
 • Zákonní zástupci mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému než v listu „Zmocnění o vyzvedávání dítěte pověřenou osobou“ (odkaz)

 

> Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změny zdravotní pojišťovny dítěte.

 

> S dětmi, které mají špatnou výslovnost je nutné, aby rodiče navštěvovali nápravu řeči.

 

> Na projevy svých dětí se můžete informovat ve třídách po ukončení přímé výchovné práce učitelky.