Školní rok 2020/2021

Režim dne

 

6:30 – 8:25
Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogům do třídy. Děti se scházejí dle rozpisu služeb v jednotlivých třídách.
  Spontánní zájmové aktivity
  Pohybové aktivity, ranní komunikativní kruh
Dopolední činnosti Osobní hygiena, dopolední svačina.
  Volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, didakticky cílené činnosti v centrech aktivit dle třídního vzdělávacího programu příprava na pobyt venku, osobní hygiena.
10:00  – 12:00 Pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.
12:00  – 12:30 Oběd a osobní hygiena dětí.
12:30 – 14:15 Četba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.
14:15 – 14:30 Odpolední svačina, osobní hygiena.
14:30 – 16:30 Volné činnosti a aktivity dětí neřízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.

 

Organizace školního roku 2020/21

Zahájení školního roku v úterý 1. září 2020
Podzimní prázdniny čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
Vánoční prázdniny středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021
Konec prvního pololetí čtvrtek 28. ledna 2021
Pololetní prázdniny pátek 29. ledna 2021
Jarní prázdniny pondělí 1.února – 7. února 2021
Velikonoční prázdniny čtvrtek 1. dubna 2021
Konec školního roku středa 31.srpna 2021