O nás

Mateřská škola Zámecká je škola má již čtyřicetiletou historii. Stavba byla dokončena v roce 1977 a má dva propojené pavilony. V každém z pavilonů jsou dvě oddělení po 25 dětech a děti jsou zde rozděleny dle věku. V létě před školním rokem 1999/2000 nám zřizovatel uzavřel jedno oddělení, od té doby zde několik let fungovala pouze tři oddělení. Důvodem byl snižující se počet dětí předškolního věku v Jilemnici. Ve školním roce 2008/2009 se toto oddělení opět rozezvučelo dětskými hlásky.

K pavilonům náleží spojovací chodba a přístavba, v níž je kuchyň, která v letech 2006-2007 prošla velkou rekonstrukcí a tím odpovídá nejnovějším hygienickým požadavkům. Dále zde jsou sklady potravin, lůžkovin, kancelář vedoucí učitelky a administrativní pracovnice pro ŠJ, vchod do sklepa a kotelny apod..

Školka byla postavena na klidném místě za areálem nemocnice. Původní ovocné stromy byly postupně odstraněny a probíhá zde výsadba nových dřevin. U školky je velice krásná a prostorná zahrada. Zahradu obdivují jak rodiče, tak děti a využíváme ji celý rok. Je vybavena zahradními domky, prolézačkami, houpačkami, kolotočem a pískovišti. Vybavení, ale zcela není dostačující a naším záměrem a snahou je získávat postupně nové finanční prostředky a možnosti na její lepší vylepšení.

V létě a na podzim roku 2008 prošla naše MŠ velkou rekonstrukcí. Došlo k výměně všech stávajících oken za plastová, budova byla celkově zateplena a omítnuta novou fasádou v pastelových barvách žluté, oranžové a zelené.
Stejně tak školní zahrada byla vybavena několika novými herními prvky z Tomových parků v rámci fondů z EU.

V těsné blízkosti mateřské školy je veliký zámecký park, který je častým cílem našich průzkumných a vzdělávacích vycházek. Pozorujeme zde měnící se přírodu dle ročních období, zvířata, sbíráme přírodniny.

Kapacita mateřské školy je 100 dětí. Do tříd jsou děti rozdělovány podle věku. V I. oddělení u „Kytiček“jsou děti 2-3 leté, ve II. odd. u „Motýlků“ děti 3-4 leté, ve III. odd. u „Berušek“ děti 4-5 leté a ve IV. odd. u „Včeliček“ děti 6-7 leté a děti s odloženou školní docházkou. Pro děti s odkladem školní docházky jsou vytvářeny individuální vzdělávací plány, které se zaměřují na jejich hlavní potřeby.

Cílem naší školky je rozvíjet děti přirozenou výchovou, vést je k samostatnosti, sebedůvěře ve vlastní schopnosti a respektovat jejich individuální požadavky a zájmy. Snažíme se rozvíjet péči o děti s vadami řeči poskytnutím pravidelné logopedické péče a rozvíjet potřeby dětí talentovaných. Děti navštěvují místní plavecký bazén, pravidelně jednou týdně chodí do tanečního kroužku, spolupracujeme s místní knihovnou na projektu „S Kamarádkou za pohádkou“. Každý rok na začátku školního roku pořádáme pro rodiče předškoláků besedu s psycholožkou na téma „Připravuji se do školy“. Základní škola pro nás pořádá na konci školního roku „Nultou školičku“, kdy se jdou budoucí školáci povídat do školy a seznámí se
s paní učitelkou a třídou. S MěÚ spolupracujeme na různých projektech např. „Bezpečnost na silnicích“ nebo „Krkonoše – hory naše“. V této spolupráci získala naše mateřská škola již řadu ocenění. MěÚ pro nás pořádá i rozloučení se školáky před vstupem do ZŠ. Dále dětem umožňujeme navštěvovat různé sportovní a kulturní akce, akce pro rodiče a děti, výlety, exkurze. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme získávání vědomostí pomocí smyslového vnímání a praktické činnosti. Všichni se snažíme, aby děti v naší MŠ byly šťastné, veselé a spokojené.
Snažíme se spolupracovat s rodiči a proto plánujeme řadu neformálních setkání, abychom se lépe poznali a vyslechli i jejich názory a připomínky. Jsou to např. adaptační odpoledne pro rodiče s novými dětmi, hrabání listí a úklid zahrady, rozsvěcení vánočního stromečku, pečení perníčků, vystoupení pro rodiče apod.. Spolupráce s rodiči byla vždy na výborné úrovni a někteří nás podpořili i sponzorským darem, který vždy napomohl k lepší vybavenosti naší MŠ. Navázali jsme také větší spolupráci se ZŠ Komenského, kteří pro nás připravují předvánoční program s pohádkou a návštěvou školní knihovny, dále představení Tří králů, Den Země na naší zahradě pro všechny tři MŠ, sportovní odpoledne apod..

Podle nového Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání jsme vytvořili Školní vzdělávací program s názvem „Krok za krokem celým rokem“ podle něhož pracujeme a nabízíme standardní péči zaměřenou na předávání poznatků přirozenou cestou a na poznávání našeho rodného kraje – Krkonoš a Jilemnicka.