4. třída – Včeličky

23. září                 Krnap – Vrchlabí – Louka plná dětí

17. září                 Den bez aut (náměstí)

16. září                 Sportovní akce A-STYL (sokolovna)

15. září                 Maňáskové divadlo v MŠ

15. září                 Plavání (rozpis lekcí v šatně na nástěnce)

9. září           Třídní schůzka pro rodiče dětí ze třídy „včeliček“ – od 15:30hod.
(+ od 16hod. bude u včeliček povídání s p.Richtrovou – ze ZŠ
na téma: školní zralost

Těšíme se na Vás v úterý 1. září 2020

Iveta  a  Viky